Wednesday , February 20 2019
Home / Tin sức khỏe / Đào tạo seo – Khởi động dự án nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm

Đào tạo seo – Khởi động dự án nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm

Đào tạo seo

Cuối tháng 1 vừa qua, một biên bản ghi nhớ nhằm cải thiện việc thực thi luật, nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng và tăng cường sự hiểu biết của nhân viên trong Cục An toàn thực phẩm đã được ký kết giữa Cục An toàn thực phẩm và Mead Johnsson Việt Nam.

Khởi động dự án nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ông Trần Quang Trung và Tổng Giám đốc của công ty Mead Johnson VN, ông Enda Ryan tại lễ ký kết
Chính phủ đã thông qua Luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đã ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm để hỗ trợ việc thực thi Luật an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhầm lẫn giữa các cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh về cách thực thi đúng các tiêu chuẩn mới và ngay một Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm vẫn cần được điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Do đó, dự án Nâng cao năng lực và tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm với thời gian 2 năm (2013-2014) sẽ nhằm các mục tiêu hỗ trợ việc phổ biến và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tại Việt Nam . Cụ thể là nhằm cải thiện việc thực thi Luật và các quy định về an toàn thực phẩm trên toàn quốc; nâng cao kiến ​thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm thông qua các sự kiện mang tính cộng đồng và các hoạt động tuyên truyền trong suốt tháng an toàn thực phẩm; tăng cường sự hiểu biết của các nhân viên trong Cục An Toàn Thực Phẩm (VFA) về an toàn thực phẩm thông qua các khóa đào tạo và hội thảo về an toàn thực phẩm với sự tham gia của các chuyên gia khu vực và thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm, ông Trần Quang Trung cho biết: “Sự hợp tác giữa Cục An Toàn Thực Phẩm và Mead Johnson Nutrition sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam, đây là một ví dụ tiêu biểu về phương thức hỗ trợ trực tiếp của các công ty nước ngoài đối với Việt Nam thông qua chuyên môn của họ một cách rất có ý nghĩa”.

Nhân Hà

(Theo Dân trí)

Đào tạo seo , dịch vụ tư vấn phân tích tìm ra giải pháp SEO, diễn đàn seo .